AKWAJET CREAM

Injektirajuće sredstvo za prekid kapilarne vlage u zidovima

AKWAJET CREAM je jednokomponentna kremasta emulzija na bazi organo modificiranih silan-siloksan polimera izraženih vodoodbojnih karakteristika. Ugrađen tvori ekstremno otpornu barijeru protiv vlage.

injektiranje_Akwajet cream_2

Upotreba

  • sredstvo za injektiranje protiv kapilarne vlage u zidovima
  • vodoodbojna zaštita poroznih materijala
  • pogodan za zidane konstrukcije (puna opeka, kamen i njihova kombinacija)

Prednosti

  • jednokomponentan proizvod
  • jednostavna i ekonomična upotreba
  • nije potrebna pumpa za injektiranje
  • bez otapala i mirisa
  • duboko penetrira u tretirani materijal
  • pogodan za vanjsku i unutrašnju upotrebu
  • kratko vrijeme sušenja zahvaljujući koncentriranoj formulaciji

Galerija