Hidroizolacija AB konzola

Stavke:

  1. Priprema podloge
  2. Brtvljenje spoja između horizontalnih i vertikalnih površina
  3. Postavljanje hidroizolacije

1. Priprema podloge

Pažljivo čišćenje betonske površine od svakog ostatka ulja i masnoće, uklanjanje svog labavog materijala i prašine kako bi podloga bila čvrsta, potpuno suha i čista. Napomena: prema kvaliteti podloge upotrebiti odgovarajući prajmer.

2. Brtvljenje spojeva između horizontalne i vertikalne površine

Nabava i postavljanje izravno na sve spojeve horizontalnih i vertikalnih površina jednokomponentnog trajnoelastičnog PU kita, otpornog na UV zrake i raspon temperatura od -40ºC do +90ºC, kao AKWAFLEX 2.5/AKWAFLEX 5.0 ili proizvod jednakih ili boljih karakteristika.

3. Postavljanje hidroizolacije

Nabava i postavljanje jednokomponentnog trajnoelastičnog polimernog hidroizolacijskog premaza od PU – tekuće gume, bijele boje, otpornog na UV zrake i raspon temperatura od -30ºC do +80ºC, paropropusnog, a potpuno vodonepropusnog, kao AKWAGARD ST ili proizvod jednakih ili boljih karakteristika.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnom gladilicom, valjkom, četkom ili prskanjem u dva sloja ukupne debljine minimalno 1,2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima debljine cca 0,6 mm (potrošnja cca 0,6 kg/m2 po jednom sloju) u razmacima od najmanje 24 sati. Hidroizolacija se podiže uz zidove cca 15 cm.