Hidroizolacija balkona i loggia

Stavke:

  1. Priprema podloge
  2. Brtvljenje spoja između horizontalnih, vertikalnih ili kosih površina
  3. Postavljanje hidroizolacijskog sustava
  4. Postavljanje keramike

1. Priprema podloge

Pažljivo čišćenje površine od svakog ostatka prašine, ulja i masnoće te uklanjanje svog labavog materijala. Reprofilacija svih eventualnih nepravilnosti na podlozi a.b. ploče mikroarmiranim tiksotropnim mortom FLEXOMIX 30 ili SPIDY 15. Napomena: prema kvaliteti podloge upotrebiti odgovarajući prajmer.

2. Brtvljenje spojeva između horizontalnih, vertikalnih ili kosih površina

Nabava i postavljanje vodonepropusne dilatacijske trake iz obitelji AKWABAND ARM na svim dilatacijama te spojevima pod-zid. Trake se trebaju kontinuirano postaviti, međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s elastičnim hidroizolacijskim premazom kao Plastivo 200 / Plastivo 180 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m1).

3. Postavljanje hidroizolacijskog sustava

Nabava i postavljanje dvokomponentne fleksibilne polimercementne hidroizolacije, vodonepropusne do 1,5 atm, modula elastičnosti < 150 N/mm2, kapaciteta premoštavanja pukotina najmanje 0,5mm pri temperaturi rada od -5ºC do +60ºC, koeficijenta termičke dilatacije α=10, kao Plastivo 200 / Plastivo 180 ili proizvod jednakih ili boljih karakteristika.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnom gladilicom, valjkom ili četkom u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm (prosječna potrošnja 2 kg/m2 po jednom sloju) u razmacima od najmanje 8 sati i, u slučaju nanošenje prskanjem, neophodno je svaki sloj još svijež zagladiti s metalnom gladilicom.

4. Postavljanje keramike

Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza, postavlja se keramička obloga s ljepilom odgovarajućim za vanjsku upotrebu i stalni kontakt s vodom (bez otapala i po mogućnosti s niskim modulom elastičnosti) klase C1 ili C2.

Napomena: Fasadni premazi, u bilo kojem tonu, mogu se nanositi izravno na hidroizolaciju.