Hidroizolacija kuhinja i praonica

Stavke:

  1. Priprema podloge
  2. Brtvljenje spoja na dilatacijama i između horizontalnih i vertikalnih površina
  3. Postavljanje hidroizolacijskog sustava
  4. Postavljanje keramike

1. Priprema podloge

Pažljivo čišćenje površine od svakog ostatka prašine ulja i masnoće i drugog materijala koji može ugroziti prionjivost hidroizolacije. Napomena: prema kvaliteti podloge upotrebiti odgovarajući prajmer.

2. Brtvljenje spojeva na dilatacijama i između horizontalnih i vertikalnih površina

Nabava i postavljanje vodonepropusne dilatacijske trake iz obitelji AKWABAND ARM na svim dilatacijama te spojevima pod-zid i zid-zid (oko kada). Dilatacijske trake se trebaju međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s fleksibilnim netoksičnim hidroizolacijskim premazom kao Plastivo 180 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m1).

3. Postavljanje hidroizolacijskog sustava

Nabava i postavljanje dvokomponentne fleksibilne polimercementne hidroizolacije, vodonepropusne do 1,5 atm, modula elastičnosti < 150 N/mm2, kapaciteta premoštavanja pukotina najmanje 0,5mm pri temperaturi rada od -5ºC do +60ºC, koeficijenta term. dilatacije α=10, kao Plastivo 180/Plastivo 90 ili proizvod jednakih ili boljih karakteristika.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnom gladilicom, valjkom ili četkom u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm (prosječna potrošnja 2 kg/m2 po jednom sloju) u razmacima od najmanje 8 sati i, u slučaju nanošenje prskanjem, neophodno je svaki sloj još svijež zagladiti s metalnom gladilicom.

4. Postavljanje keramike

Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza, postavlja se keramička obloga s odgovarajućim ljepilom za keramiku (bez otapala i po mogućnosti s niskim modulom elastičnosti) klase C1 ili C2.