Hidroizolacija kupaonica

Stavke:

  1. Priprema podloge
  2. Brtvljenje spoja na dilatacijama i između horizontalnih i vertikalnih površina
  3. Postavljanje hidroizolacijskog sustava
  4. Postavljanje keramike

1. Priprema podloge

Pažljivo čišćenje površine od svakog ostatka prašine ulja i masnoće i drugog materijala koji može ugroziti prionjivost hidroizolacije.

2. Brtvljenje spojeva na dilatacijama i između horizontalnih i vertikalnih površina

Nabava i postavljanje vodonepropusne dilatacijske trake iz obitelji AKWABAND ARM na svim dilatacijama te spojevima pod-zid i zid-zid (oko kada). Dilatacijske trake se trebaju međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s fleksibilnim hidroizolacijskim premazom Akwalastik 5.0 i prekriti s istim materijalom po cijeloj izloženoj površini.

3. Postavljanje hidroizolacijskog sustava

Nabava i postavljanje dvokomponentne fleksibilne polimercementne hidroizolacije Akwalastik 5.0 na horizontalne i vertikalne površine.

Proizvod se treba jednolično nanijeti na podlogu metalnom gladilicom, valjkom ili četkom u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm u razmacima od najmanje 8 sati. 

4. Postavljanje keramike

Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza, postavlja se keramička obloga s odgovarajućim ljepilom za keramiku (bez otapala i po mogućnosti s niskim modulom elastičnosti), klase C1 ili C2.