Hidroizolacija ravnih krovova jednoslojnom krovnom membranom

Voda je najveći neprijatelj „zdravlja“ stambenih i poslovnih zgrada, stoga hidroizolaciji treba pokloniti posebnu pažnju. Onemogućavanjem negativnog djelovanja vode boravak u zgradama činimo zdravijim i ugodnijim, produžavamo životni vijek građevine i zadržavamo njenu vrijednost.

Ravni krov je vodom najopterećeniji dio zgrade. U prošlosti se za hidroizoliranje ravnih krovova gotovo isključivo koristio bitumen. Glavni nedostatak bitumena je njegova struktura osjetljiva na prirodne temperaturne cikluse, koji ga dovode do točke taljenja na ljetnoj jari, ili do faze krtosti uslijed zimskih hladnoća. Kao završni sloj, iznad bitumena, ugrađivali su se razni materijali poput betonskih ili kulir ploča položenih na sloj pijeska, keramičkih pločica, šljunka ili tucanika. Često je i sam bitumen, s posipom ili bez njega, ostajao izložen. Na gotovo svakom ravnom krovu koji u svojim slojevima ima pijesak može se primijetiti trava ili samoniklo bilje, a djelovanje korijenja na bitumensku hidroizolaciju je pogubno.

 

Novi pristup materijalima i tehnologijama hidroizoliranja ravnih krovova u prvi plan stavlja jednoslojne krovne membrane. Ugrađuje se jednostavno i brzo. Brojni su razlozi zašto odabrati ovu, inovativnu, hidroizolaciju. Materijal je otporan na sve vrste oborina i UV zračenje, dobro podnosi sve temperaturne oscilacije, radi neovisno od podloge, otporan je na kemikalije iz oborinskih voda i ptičjeg izmeta, spojevi traka izolacije su homogeni, a materijal je ekološki prihvatljiv.

AKWALAN – pouzdana hidroizolacija ravnih krovova

AKWALAN je armirana, termozavariva završna krovna membrana od sintetičke gume (TPO-termoplastičnog poliolefina na bazi polipropilena) dizajnirana za trajnu zaštitu od svih postojećih vremenskih utjecaja. Na ravne krovove se ugrađuje kao završni sloj ili se na njoj izvode prohodne i provozne površine. AKWALAN membrana je potpuno vodonepropusna hidroizolacija od ruba do ruba krova zbog homogenih termozavarenih spojeva. Smanjuje temperaturni šok na zgradu i štedi energiju, jer se na suncu ne zagrijava zbog bijele reflektivne boje. Otporna je na sve vremenske uvjete i ekstremne temperature, kao i na leteći plamen. Armirana je čvrstom mrežicom što joj daje otpornost na silu podtlaka i vjetar. Uz otpornost na agresivne kemikalije i mikroorganizme u cijelosti je ekološki prihvatljiva, jer ne sadrži ni jedan halogeni ili kancerogeni sastojak. Kompatibilna je sa svim postojećim materijalima koji se mogu naći na krovu i stabilna na rad slojeva ravnog krova.

Kod sanacija ravnih krovova AKWALAN jednoslojnom membranom najčešće nije potrebno rušiti postojeće slojeve (ukoliko je toplinska izolacija u zadovoljavajućem stanju) što umnogome ubrzava i znatno smanjuje troškove sanacije. AKWALAN ne opterećuje konstrukciju krova jer je izuzetno lagan. Troškovi održavanja krova su minimalni, a u slučaju mehaničkog oštećenja jednostavno se popravlja i mnogo godina nakon ugradnje. Ovakve karakteristike AKWALAN membrane omogućuju formiranje suvremenijih i jednostavnijih sustava ravnih krovova, bez obzira radilo se o novom ili sanaciji postojećeg krova. AKWALAN membrana omogućava 100%-tnu zaštitu objekta na dugi rok.

Svakoj sanaciji krova treba pristupiti individualno, jer svaki krov ima svoje specifičnosti, a naročito u rješavanju detalja. Stoga je uvijek preporučljivo posavjetovati se sa stručnjacima koji imaju iskustva prije početka radova.

Za sve detaljnije informacije ili savjet obratite se u DRACO GRAĐEVINSKU APOTEKU u Zagrebu (tel. 01/2456 251), Solinu (021/ 340 820), Splitu (021/339 960) i Beogradu (065/3009 103) ili pitanje postavite na Facebooku www.facebook.com/DRACOapoteka.