Hidroizolacija septičkih jama

Kod septičkih jama javljaju se dva problema. Prvi, i onaj koji izaziva više pozornosti, je onaj da septička jama ispušta svoj sadržaj u okoliš. Drugi problem, manje primjetan, ali nipošto manje značajan, je propuštanje vode i vlage s vanjske strane u konstrukciju septičke jame što je polako, ali konzistentno uništava. Da bi to izbjegli, najbolje je, najjednostavnije i najjeftinije kvalitetno hidroizolirati septičku jamu iznutra odmah prilikom gradnje.

 Kao i uvijek, potrebno je dobro pripremiti površinu koju ćemo hidroizolirati, očistiti je od svakog ostatka ulja, masnoće i od svih labavih materijala pjeskarenjem ili ispiranjem vodom pod tlakom kako bi podloga bila kompaktna i otporna. Nakon čišćenja potrebno je sve rupe i pukotine izravnati reparaturnim mortom SPIDY 15.

Prije početka nanošenja polimerccementne hidroizolacije na betonsku podlogu treba nanijeti odgovarajući prajmer PROFIX 30 (potrošnja 0,2 do 0,3 kg/m²) ili navlažiti površinu tako da bude zasićena vodom, ali bez ležeće ili ukapljene vode (beton oblačno vlažan).

Kada je površina pripremljena, izmiješamo obje komponente polimercementnog hidroizolacijskog premaza PLASTIVO 250. Bitno je da se u tekuću komponentu postupno dodaje praškasta komponenta miješajući bušilicom s nastavkom za miješanje.

 

 Prvi sloj polimercementnog hidroizolacijskog premaza PLASTIVO 250 nanosi se na podlogu gleterom, četkom ili valjkom u debljini od 1 mm. Nakon što je nanešen prvi sloj potrebno je zabrtviti sve spojeve zid – pod  i zid – zid sa AKWABAND ARM dilatacijskom trakom tako da se traka utopi u prvi sloj hidroizolacijskog premaza.

Nakon što se prvi sloj hidroizolacije sušio minimalno 8 sati krećemo s nanošenjem drugog sloja hidroizolacijskog premaza. Bitno je voditi računa da se sve dilatacijske trake potpuno prekriju hidroizolacijskim premazom. Debljina drugog sloja također treba biti 1 mm tako da ukupna debljina hidroizolacije bude 2 mm. Prosječna ukupna potrošnja je 4 kg/m².

 

Za sve detaljnije informacije ili savjet obratite se u DRACO GRAĐEVINSKU APOTEKU u Zagrebu (tel. 01/2456 251), Splitu (021/ 339 960) i Beogradu (011/ 2895 275) ili pitanje postavite na Facebooku www.facebook.com/DRACOapoteka.