Hidroizolacija vodospreme/šterne/gustirne

Stavke:

  1. Priprema podloge
  2. Nanošenje prajmera
  3. Miješanje komponenti sustava AKWAGARD H2O 2K
  4. Ojačavanje uglova i sudara površina
  5. Aplikacija AKWAGARD H2O 2K

1. Priprema podloge

Sa betonskih podloga trebaju biti očišćeni masnoća i prašina, a nekoherentni dijelovi betona (cementna skramica) uklonjeni. Ovaj postupak se obavlja vodenim pranjem pod tlakom i ručnim alatima. Reprofilacija betonske podloge, na mjestima sagregacije i eventualnim mjestima oštećenja, se izvodi nanošenjem reparaturnih mortova kao SPIDY 15 u potrebnoj debljini.

2. Nanošenje prajmera

Prije nanošenja AKWAGARD H2O 2K na betonsku podlogu treba nanijeti prajmer AKWAGARD PRIMO EPOX 2K . Utrošak prajmera je 150 g/m2 za jednu ruku. U uvjetima prisutne vode (hidrostatski tlak) na vanjskoj strani spremnika dajte još jednu ruku prajmera nakon sušenja prve. Čim se prajmer umreži, spojeve površina (pod/zid i zid/zid) zabrtvite elastičnim poliuretanskim kitom AKWAFLEX 2.5. NAPOMENA: Alat koji ste koristili za miješanje i nanošenje prajmera ne koristite kod aplikacije premaza!

3. Miješanje komponenti sustava AKWAGARD H2O 2K

Izmiješajte dvije komponente AKWAGARD H2O 2K koristeći električnu bušilicu male brzine (300 rpm) u vremenu od 2 minute. Izlijte smjesu u široku i plitku posudu kako bi produžili vrijeme rada, ukoliko je to potrebno.

4. Ojačavanje kutova, sudara površina i oko prodora

Na sudarima površina (pod – zid) , u uglovima (zid – zid) i oko prodora aplicirajte AKWAGARD H2O 2K na podlogu u širini uvijek većoj od one na armaturnom platnu AKWABAND TEX.
Utisnite armaturno platno u prvi sloj premaza. Spoj na rubovima armaturnog platna AKWABAND TEX (preklop) treba izvesti premazivanjem od 15cm, koristeći AKWAGARD H2O 2K kao adhezivni element.

5. Aplikacija AKWAGARD H2O 2K

Nanesite izmiješani AKWAGARD H2O 2K s valjkom kratke dlake (ili gleterom). Ukoliko se proizvod cijedi izravnajte ga opet s valjkom. Nanesite najmanje dva sloja od po 700 g/m2 po sloju. Slijedeće slojeve nanosite nakon sušenja prethodnih.

Trajnost izmiješanog proizvoda u originalnoj kanti je do 30 minuta pri 20 stupnjeva Celzijevih. kako bi produljili trajnost, preporučljivo je da:

  1. držite kante izvan direktnog utjecaja sunca
  2. izlijete izmiješani proizvod na pod da se ohladi i da ga onda premažete poslije
  3. izlijete izmiješani proizvod u odvojenu široku i plitku posudu.