Sanacija podruma od vode i vlage

1. Pripremni radovi

Odstraniti sve postojeće slojeve, pločice, boje, mortove, žbuke, nekoherentne djelove, sve do potpuno čiste površine zida (sl.2). Isto tako odstraniti i sve slojeve podova, sve do čiste površine temeljne ploče (sl.1). Tako pripremljene površine očistiti vodom pod visokim tlakom, ili uobičajenim mehaničkim postupkom. Sve neravnine i gnjezda izravnati mikroarmiranim mortom Flexomix 30, Fibromix 40, Spidy 15 ili BiMortar. Odabir morta za reprofilaciju ovisan je o kvaliteti površine zidova.

• Kvalitetna, zdrava, površina zidova

Ukoliko je površina zidova u potpunosti zdrava kao podloga i ne zahtjeva obnovu i žbukanje, kao ravna kvalitetna površina betonskog nadtemeljnog zida, nije potrebno izvoditi žbukanje hidroizolacijskim mortom BiMortar. Tada je dovoljno površinu reprofilirati mikroarmiranim mortom Flexomix 30, te nastaviti sa postupkom izvođenja počevši od nanošenja polimercementne izolacije PLASTIVO 250, pa nadalje.

• Nekvalitetna površina zidova

Kod zidova od mješanog materijala, nezdrave ili građene nedovoljno čvrstim materijalom, na sve pripremljene vertikalne površine postaviti armaturnu mrežu, pričvrščenu mortom BiMortar (sl.3).

Sve vertikalne površine obraditi hidroizolirajućim mortom BiMortar (sl.4,5,6). Upotrebom morta BiMortar omogućeno je nanošenje u debljim slojevima, premoštenje razmaka i nepravilnog nagiba strukture.
Na ovaj način postavljena je prva barijera za prodor vode.
BiMortar je otopran do 50 kPa negativnog hidrostatskog tlaka.

 

2. Izvedba hidroizolacije

Na postavljen i izravnan sloj morta BiMortar ili na reprofiliranu betonsku podlogu izvodi se polimercementna izolacija PLASTIVO 250, odgovarajuća za negativan hidrostatski tlak do 100 kPa (sl.7). Nanosi se u dva sloja.

Na očiščenu horizontalnu površinu, temeljnu ploču, postavlja se bentonitna hidroizolacija.
Moguće je postaviti bentonitne panele Volclay, ili bentonitne role VOLTEX. VOLTEX pravilno preklopiti i pričvrstiti odgovarajućim čavlima. Uz vertikalne površine, nadtemeljne zidove, VOLTEX podignuti 10 cm.

Po rubu vertikalno uzdignutog VOLTEXa, po cijelom horizontalnom obodu zidova, postaviti WATERSTOP RX 101 bentonitnu traku i pričvrstiti je Revofix mrežicom (sl. 8 i 9). Betonirati novu površinu poda u minimalnoj debljini od 8 cm ispod i iznad postavljene WATERSTOP RX 101 trake.

 

3. Završni radovi

Kako bi se izbjegla mogućnost kondenziranja vlage iz prostora, na površini vertikalnih površina, koje su hladnije zbog vlage u terenu, nakon postavljanja PLASTVO 250 u dva sloja, postaviti slojeve kompletnog sustava Calibro PE. Takav sloj omogućuje „disanje“ zidova (sl.10).

Nakon postavljanja svih slojeva, postaviti završni sloj Calibro Rasante. Ovaj sloj omogućuje fino gletovanje i kompletiranje anikondenzacijskog sloja Calibro. Slojevi Calibra onemogućuju direktan prolazak vlage od hidroizolacije do unutarnjeg ambijenta, stvarajući poroznu površinu koja omogućuje postepeno isušivanje vlage (sl.11).

 

4. Potreban materijal

FLEXOMIX 30 – mikroarmirani cementni mort za fino zaglađivanje, hidroizolaciju, sanaciju i obradu površine u maloj debljini

BI MORTAR – vodonepropusni mikroarmirani cementni mort za nanošenje u većim debljinama

PLASTIVO 250 – visoko elastični polimercementni hidroizolacijski premaz za zaštitu i vodonepropusnost konstrukcija, posebno formuliran za negativan hidrostatski tlak

VOLTEX – bentonit membrana za hidroizolaciju betonskih objekata u zemlji

WATERSTOP RX 101 – samobrtveća waterstop traka od bentonita i butil gume

CALIBRO PLUS – makroporozni sanacijski mort za kontrolu isušivanja vlage i soli u zidovima

EVAPORATION CALIBRO RASANTE – završni paropropusni vapneni mort bijele boje