Sanacija podruma – zaustavite prodor podzemnih voda

Kišno i vlažno vrijeme na vidjelo donose sve nepravilnosti i propuste kod hidroizolacije podruma. Vlaženje zidova ili čak propuštanje vode u podrum najčešći su problemi s kojima se susrećemo. Problem se rješava tako da se napravi vodonepropusna „kada“ s unutrašnje strane objekta.

Kao i uvijek potrebno je dobro pripremiti sve površine koje ćemo hidroizolirati. Produžni mort, zbog vapna u sebi, ima lošu površinsku čvrstoću i nije pogodan da na sebe primi polimercementne hidroizolacije, posebno kada imamo akumuliranu vodu uz zid s njegove vanjske strane. Zato je potrebno skinuti produžni mort sve do samog bloka ili betona. Površinu bloka ili betona potrebno je zagladiti reparaturnim mortom FLXOMIX 30. Na ovaj način dobili smo jaku podlogu za polimercementnu hidroizolaciju zidova.

Nakon što su se zidovi osušili nanosi se odgovarajuća polimercementna hidroizolacija (AKWALASTIK ili PLASTIVO) u dva sloja ukupne potrošnje cca. 4 kg/m². Ukoliko polimercementna hidroizolacija zahtjeva potpuno suhu podlogu potrebno je prije nanošenja hidroizolacije nanijeti odgovarajući prajmer.

Kada se polimercementna hidroizolacija na zidovima osušila pristupamo postavljanju horizontalne hidroizolacije na bazi bentonita – VOLTEX. Bentonitna hidroizolacija se mehanički pričvrsti za betonsku podlogu. Polimercementna i bentonitna hidroizolacija se na spojevima moraju preklapati.

Sve prodore cijevi treba dodatno obraditi bentonitnom bubrećom trakom WATERSTOP RX 101 i bentonitnom pastom BENTOSEAL. Waterstop traka se ugrađuje i na završetku Voltexa po čitavom opsegu podruma. Direktno na VOLTEX se položi armatura i nalije se armirano-betonska ploča debljine 15 cm.

Nakon ovako izvedene hidroizolacije, problema sa prodorom podzemnih voda više nebi smjelo biti.