Sanacija podrumskih prostorija od prodora podzemnih voda

MESTO: BATAJNICA

PROBLEM: Prodor podzemne vode u prostorije suterena

POSTOJEĆE STANJE

Zidovi su od betonskih blokova koji su omalterisani sa produžnim malterom. Pod je obložen keramičkim pločicama.

DATO REŠENJE PROBLEMA

Izrada tzv.vodonepropusne ,,kade’’ sa unutrašnje strane objekta sa odgovarajućim materijalima. Kada se izvodi do visine 30 cm iznad kote terena.

PRIPREMA PODLOGE

Produžni malter, zbog kreča u sebi, ima lošu površinsku čvrstoću i nije pogodan da na sebe prihvati premaze kao što su polimercementne hidroizolacije naročito kada imamo uticaj negativnog hidrostatičkog pritiska. Zato se je pristupilu potpunom obijanju produžnog maltera do samog bloka.

I betonski blok ima lošu površinsku i lako se kruni.To je uslovilo da se betonski blokovi prvo omalterišu cementnim malterom sa dodatkom za vodonepropusnost.

Pre samog malterisanjaojačani su svi sastavi kao što su pod-zid, zid-zid.

Na tim sastavima izvedena su zalučenja od cementnog maltera sa dodatkom lateksa.

Nakon toga je nanesen ,,špric’’ malter i dva sloja cementnog maltera sa odgovarajućim aditivom za vodonepropusnost ukupne debljine 2,5 cm.

Na ovaj način smo ostvarili jaku podlogu za polimercementnu hidroizolaciju zidova.

IZRADA HIDROIZOLACIJE

Izvršena je provera procenta vlage u cementnom malteru nakon 14 dana sušenja.Merenjem je utvrđeno da je vlažnost podloge ispod 4%. Ostvareni su optimalni uslovi za nanošenje polimercementne hidroizolacije.

Polimercementna hidroizolacija je nanesena na zidove u dva unakrsna sloja sa ukupnom potrošnjom 4 kg/m2.

Posle sušenja polimercementne hidroizolacije pristupilo se postavljanju horizontalne hidroizolacije na bazi bentonita.Bentonitna hidroizolacija je mehanički pričvršćena za betonsku podlogu po uputstvu proizvođača.

Ostvaren je odgovarajući preklop ( 15 cm) između polimercementne i bentonitne hidroizolacije.

Svi prodori cevi su dodatno obrađeni bentonitnim bubrećim trakama i bentonitnom pastom.

Preko bentonitne hidroizolacije je urađena AB ploča debljine 15 cm.Armatura je direktno postavljena na bentonitnu hidroizolaciju.

Izvođač hidroizolaterskih radova je kontrolisao armiranje i betoniranje ploče kako bi se izbegla naknadna oštećenja hidroizolacije.

Time su završeni svi hidroizolaterski radovi na ovom objektu.

Rezultati datog tehničkog rešenja se stalno prate i nakon završenog posla.