Akwaband ARM E 12.0

Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje

AKWABAND ARM E 12.0 je brtveća traka za ojačanje, elastična u poprečnom i kruća u uzdužnom smjeru. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera i žilave poliesterske mrežice.

Upotreba

  • Brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina u visokogradnji
  • Ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom)

Prednosti

  • Jednostavna ugradnja
  • Izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
  • Kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima