Akwaband ARM PVC 12.0

Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje

AKWABAND ARM PVC 12.0 je brtveća traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna.

Upotreba

  • Brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina u visokogradnji
  • Ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom)

Prednosti

  • Jednostavna ugradnja
  • Izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
  • Kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima