Akwaband E 90

Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje na unutrašnjim kutevima

AKWABAND E 90° je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje na unutrašnjem kutu. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera i žilave poliesterske mrežice.

Upotreba

  • Ojačanje veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza na uglovima

Prednosti

  • Jednostavna ugradnja
  • Izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
  • Kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima