Akwaband JOINT 24.0

Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje u zahtjevnijim uvjetima

AKWABAND JOINT 24.0 je brtveća traka za ojačanje posebno prilagođena zahtjevnijim uvjetima. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera na podlozi od netkanog poliesterskog platna s dodatnim slojem istog platna nanesenog na brtveni dio radi bolje veze s hidroizolacijskim premazom.

 Upotreba

  • Brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina u visokogradnji
  • Ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom)

Prednosti

  • Jednostavna ugradnja
  • Izražena rastezljivost i povećana vlačna čvrstoća
  • Kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima