Akwaband NET 12.0

Mrežice za ojačanje

AKWABAND NET 12.0 je mrežica za ojačanje. Izrađena je od tanke poliesterske žilave mrežice, elastične u poprečnom i kruće u uzdužnom smjeru.

Upotreba

  • Ojačanje dilatacija, spojeva i pukotina u visokogradnji
  • Ojačanje hidroizolacijskih premaza na detaljima

Prednosti

  • Jednostavna ugradnja
  • Izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
  • Kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima

Ojačanje hidroizolacijskih premaza na detaljima