Akwaband TEX 12.0

Traka za ojačanje

AKWABAND TEX 12.0 je traka za ojačanje. Izrađena je od tankog poliesterskog netkanog žilavog platna.

Upotreba

  • Ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom).

Prednosti

  • Jednostavna ugradnja
  • Izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
  • Kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima