Akwagard H2O 2K

Tečna poliuretanska hidroizolacijska membrana za vodospreme

AKWAGARD H2O 2K je dvokomponentna tečna čista poliuretanska membrana na bazi visoko kvalitetnih poliuretanskih smola bez rastvarača. Lagano je tiksotropna, što olakšava nanošenje na vertikalnim površinama. Nakon polimerizacije stvara jaku hidrofobnu elastičnu membranu. Proizvod je namenjen za hidroizolaciju i zaštitu cisterni pitke vode. Nanosi se četkom, valjkom ili airless prskanjem u jednom ili više slojeva.

Upotreba

  • Hidroizolacija i zaštita cisterni pitke vode od betona, čelika ili drugih materijala
  • Hidroizolacija prefabrikovanih betonskih elemenata za cisterne vode
  • Opšte hidroizolacije u građevini, naročito u zatvorenim prostorijama

Prednosti

  • Izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu
  • Bez rastvarača, lagan za upotrebu u zatvorenim područjima
  • Vrlo visoka hidrofobnost i otpornost na hidrolizu
  • Temperaturna otpornost od -40°C do 90°C
  • Dobra hemijska otpornost
  • Sertifikovan u skladu s najnovijim zahtevima Evropske Unije za cisterne pitke vode
  • Najbolji odnos cene i karakteristika za cisterne vode

Galerija