Akwalan

Jednoslojna premium hidroizolacijska TPO membrana

AKWALAN je ekološka jednoslojna premium hidroizolaciona membrana od sintetičke gume (TPO), energetski učinkovite reflektujuće bele ili sive boje, trajno otporna na UV zrake i uobičajene agresivne elemente. Membrana je punoplošno armirana gustim poliesterskim pletivom, potpuno homogene i trajno stabilne strukture celog preseka s povećanom debljinom sloja iznad pletiva. Proizvodni proces onemogućava delaminaciju (odvajanje slojeva) membrane. Zadržava trajnu dimenzionalnu stabilnost u ekstremnim temperaturnim rasponima, uz visoke otpornosti na sile vlačnih naprezanja i točkastih proboja.

Jednoslojna krovna membrana

Upotreba

 • hidroizolaciju krovova kao izložena membrana
 • hidroizolacija krovova kao opterećena membrana

Prednosti

 • Otporna na UV zračenje
 • Podnosi ekstremne temperaturne oscilacije
 • Zagreva se par stepeni više od okolnog zraka – hladni krov.
 • Mogućnost ugradnje tokom čitave godine
 • Jednostavna obrada kritičnih detalja
 • Neškodljiv za okolinu

Elementi sistema

Akwalan sistem sastoji se od brojnih elemenata. Svaki od tih elemenata važan kako bi sistem funkcionisao kako treba:

 • limovi
 • slivnici
 • ventilacija
 • pločice
 • sredstvo za čišćenje spojeva
 • sredstvo za zaptivanje spojeva

Galerija