Akwalastik 5.0

Visokofleksibilni polimercementni hidroizolacionii premaz

AKWALASTIK 5.0 je visoko fleksibilni, dvokomponentni hidroizolacioni premaz otporan na stajaću vodu, niske i visoke temperature kao i na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Koristi se za hidrozolaciju kupatila, balkona, terasa, parkirališta, bazena, cisterni, podruma, temelja te ostalih građevinskih konstrukcija i dilatacija te za zaštitu betonskih konstrukcija od negativnog delovanja morske vode, agresivnih atmosferilija i soli, kao i karbonizacije betona.

Upotreba

  • Hidroizolacija kupatila
  • Hidroizolacija balkona i terasa
  • Hidroizolacija betonskih objekata u zemlji, u uslovima pozitivnog ili negativnog pritiska
  • Hidroizolacija rezervoara i bazena za plivanje
  • Zaštita betonskih konstrukcija od negativnog delovanja morske vode, agresivnih atmosferilija i karbonizacije betona

Prednosti

  • Jednostavna i brza aplikacija
  • Mogućnost nanošenja na postojeće podloge
  • Optimalna prionjivost na različite vrste podloga
  • Na proizvod se direktno lepe keramičke pločice
  • Premoštava pukotine na podlozi do 2 mm

Galerija