Akwapore ST

Premaz protiv pojave kondenzacije, gljivica i plesni

AKWAPORE ST je premaz bele boje koji, zahvaljujući izolacionim karakteristikama, održava površinu toplijom pa time eliminšea hladne mostove. Razlika u temperaturi površine tretirane AKWAPORE ST-om je +5ºC u odnosu na uobičajene boje. Povećanje temperature sprečava kondenzaciju vazduha na zidovima do relativne vlažnost vazduha u prostoriji od 90%. Sprečavanjem stvaranja kondenzata eliminisana je pojava plesni.

Upotreba

  • Zaštita od kondenzacije i pojave plesni na armirano-betonskim zidovima
  • Zaštita od kondenzacije i pojave plesni na neizoliranim zidovima
  • Zaštita od kondenzacije i pojave plesni na stupovima

Prednosti

  • Jednostavan za nanošenje
  • Fizička, a ne hemijska zaštita
  • Proizvod je moguće obojiti bojom na bazi vode
  • Higijensko poboljšanje uslova stanovanja

Galerija