Akwalastik 1.0

AKWALASTIK 1.0 je  jednokomponentni fleksibilni polimercementni hidroizolacioni premaz. Meša se s vodom, a rad s njim je maksimalno pojednostavljen i …

AKWALASTIK 1.0 je  jednokomponentni fleksibilni polimercementni hidroizolacioni premaz. Meša se s vodom, a rad s njim je maksimalno pojednostavljen i ubrzan. 

Upotreba

  • hidroizolacija kupatila i wc-a
  • hidroizolacija manjih balkona i terasa
  • hidroizolacija betonskih konstrukcija u zemlji
  • prekid kapilarne vlage u temeljima

Prednosti

  • jednokomponentan proizvod (meša se s vodom)
  • jednostavna i brza aplikacija
  • mogućnost nanošenja na postojeće podloge
  • optimalna prionjivost na različite vrste podloga
  • keramičke pločice se lepe izravno na Akwalastik 1.0 (u fleksibilnom ljepilu)

Galerija