Bentogrout

Bentonitni malter za sanaciju hidroizolacija

BENTOGROUT je malter visokog sastava krutih stvari koji se sastoji od mešavine bentonita i polimera, napravljene za zaptivanje prodora vode u postojećim podzemnim konstrukcijama. BENTOGROUT se pumpa u tečnom stanju neposredno do spoljne površine konstrukcije gde postaje čvrst materijal stvarajući hidroizolacionu membranu oko konstrukcije.

Upotreba

  • Zaptivanje prodora vode u betonu
  • Zaptivanje prodora vode u zidanim konstrukcijama
  • Zaptivanje prodora vode u temeljima od cigle i kamena

Prednosti

  • Aplicira se na spoljnu stranu objekta (zaustavlja vodu pre njenog dolaska do konstrukcije)
  • Ispunjava šupljine u susednom tlu i premošćava manje pukotine u betonu
  • Ima svojstvo samozaptivanja
  • Ostaje fleksibilan i zadržava postojanost kroz vreme
  • Otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja
  • Neškodljiv za okolnu
  • Traje koliko i sama konstrukcija

 

Galerija