Dracoterm

Superlagani termobeton

DRACOTERM je superlagani građevinski materijal koga čine granule proizvedene od izvornih granula ekspandiranog polistirena.

 Upotreba

 • kao toplotno izolacija kosih krovova, ravnih krovova, terasa i balkona
 • kao beton za pad na krovovima
 • za zarobljavanje starih azbest-cementnih pokrova krovova
 • kao estrih – ispod podova od cementa i peska
 • kao međusloj u podovima u sistemu podnih grejanja
 • kao međusloj ispod industrijskih podova i asfalta

Prednosti

 • pojednostavljuje slojeve, smanjuje nepotrebni teret i olakšava konstrukciju
 • ravni krovovi, terase i balkoni su manje osetljivi na velike klimatske i temperaturne razlike
 • omogućava jednostavnu i brzu sanaciju ravnih krovova, terasa i balkona uz povećanje toplotne zaštite objekta
 • odlična mehanička čvrstoća
 • odlično prigušenje udarnog zvuka u podovima
 • direktno postavljanje podnih obloga na DRACOTERM (s DRACOTERM mini granulama)
 • direktno postavljanje hidroizolacije na DRACOTERM
 • nezapaljiv
 • potpuno neutralan i neškodljiv za okolinu
 • smanjuje troškove gradnje

Galerija