Bentonitna membrana

Jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju podzemnih delova konstrukcija

BENTONITNA MEMBRANA je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih delova konstrukcija u uslovima hidrostatskog pritiska do visine nosećeg stuba od 70,0 m ili u uvjetima bez hidrostatskog pritiska. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti...) ili nasutog i kompaktiranog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i gasnonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita, s udelom montmorionita min. 90%, nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem. Zajedno s trakom Waterstop RX 101, granulama bentonita u rinfuzi i bentonitnom Bentoseal pastom čini potpun sistem hidroizolacije.

Upotreba

  • Hidroizolacija i zaštita podzemnih delova konstrukcija izloženih djelovanju vode i u uslovima hidrostatskog pritiska do visine nosećeg stuba od 70,0 m

Prednosti

  • Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uslovima rada
  • Minimalna priprema podloge
  • Zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na BENTONITNOJ MEMBRANI
  • Robusnost sistema osigurava direktno polaganje armature na BENTONITNU MEMBRANU
  • Mogućnost ugradnje tokom čitave godine
  • Jednostavna obrada kritičnih detalja
  • Neškodljiv za okolinu

Galerija